دستگاه تقویت آنتن موبایل میزان استفاده از گوشی های همراه آنقدربالا رفته كه نياز
به ارتباط تبديل به یک ضرورت شده است و با توجه به توسعه ای که این روزها در شهرهای بزرگ رخ میدهد و با توجه به بروز رسانی سیستم های مخابراتی، سیگنال موبایل در مناطق مختلف شهر دچار تغیرات میشود. ضعف پوشش سیگنال موبایل نیاز روز افزون به تجهیزات تقویت آنتن موبایل را افزایش میدهد.

دستگاه تقویت آنتن موبایل
KT-98BNEW

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل

تقویت کننده آنتن موبایل از توان‌های 1 وات تا 40 وات قابل عرضه بوده و
معمولاً به تجهیزاتی که در فضاهای باز و وسیع استفاده می‌شود رپیتر یا تکرارکننده و به تجهیزاتی که در محیط‌های بسته و کوچک استفاده میشود بوستر می‌گویند.

یک تقویت کننده آنتن موبایل در نگاه اول از دو مورد حائز اهمیت می باشد: 

  • گین
  • توان

گین دستگاه چیست؟

گین دستگاه عبارت است از میزان تقویت سیگنال موبایل خروجی نسبت به سیگنال ورودی
یا به زبان ساده می توان گفت در حالت نرمال بدون در نظر گرفتن توان ریپیتر سیگنال
خروجی حاصل جمعی از سیگنال ورودی به اضافه گین دستگاه می باشد که معمولا
این عدد بین 95db تا 105db است ، البته در این معادله خروجي دستگاه از تقویت کننده آنتن موبایل بيشتر نخواهد شد.

تقویت انتن موبایل | تقویت کننده انتن موبایل | ریپیتر موبایل
KT-R9A

توان دستگاه چیست؟

 توان ریپیتر در دو مسیر Uplink و Downlink متفاوت می باشد و معمولا توان نامی تقویت کننده آنتن موبایل برمبنای توان Downlink نام گذاری می شود ، توان ریپیتر در زبان ساده عبارت است از گین مفید دستگاه که این گین مشخص می کند که خروجی دستگاه در توانهای مثبت تا چه میزان قابل افزایش می باشد یا به عبارت دیگر توان ریپیتر درحالت ماکزیمم چند dbm خواهد بودکه این عدد به صورت معادل و به وات بیان می شود.

Share:

Leave a پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تولید جدید

تولید جدید

محصول پرفروش

محصول پرفروش

توسعه ازتباطات همراه