تقویت کننده یا ریپیتر موبایل چیست؟

تقویت کننده آنتن موبایل یا ریپیتر چیست؟ درصد نفوذ موبايل آنقدر بالا رفته كه نياز به ارتباط تبديل به یک ضرورت شده است و با توجه به توسعه ای که این روزها در شهرهای بزرگ رخ میدهد و با توجه به بروز رسانی سیستم های مخابراتی، سیگنال موبایل در مناطق مختلف شهر دچار تغیرات میشود. ضعف پوشش سیگنال موبایل نیاز روز افزون به تجهیزات تقویت آنتن موبایل را افزایش میدهد. 

تقویت کننده یا ریپیتر موبایل چیست؟

ساخت و سازها و همچنین برج های بلند همه روزه باعث ضعیف شدن سیگنال موبایل میشود.که با توجه به نیاز به ارتباطات تقویت آنتن موبایل در این مناطق ضروری میباشد. 

تقویت کننده یک آمپلی فایر آنالوگ می باشد که سیگنال رادیویی در باند فرکانسی تلفن همراه از BTSدریافت و آن را به صورت دو طرفه تقویت می کند و عمدتاً در سیگنالینگ تغییری ايجاد نميكند، تقویت کننده‌های امواج تلفن همراه شامل دو دسته کلی اکتیو و پسیو هستند که در اینجا نوع اکتیو مورد بررسی قرار میگیرد. 

(تقویت کننده یا ریپیتر موبایل چیست؟) دستگاهای تقویت آنتن موبایل از توان‌های 1 وات تا 40 وات قابل عرضه بوده و معمولاً به تجهیزاتی که در فضاهای باز و وسیع استفاده می‌شود رپیتر یا تکرارکننده و به تجهیزاتی که در محیط‌های بسته و کوچک استفاده میشود بوستر می‌گوین  

 مشکلاتی که در برقراری ارتباط توسط تلفن همراه ایجاد می‌گردد:  

 • قطع شدن تماس پس از برقراری ارتباط 
 • قطع شدن لحظه‌ای در حین مکالمه 
 • برقرار نشدن تماس و عدم پخش صدای بوق و پیام Network Busy 
 • قطع شدن کامل سیگنال پس از ورود به ساختمان یا منطقه خاص 
 • اکو شدن صدا در زمان برقراری تماس 
 • کامل بودن سطح سیگنال در عین حال داشتن تماس از دست رفته، قطع شدن تماس.  
 • قطع شدن تماس پس از برقراری ارتباط 
 • قطع شدن لحظه‌ای در حین مکالمه 
 • برقرار نشدن تماس و عدم پخش صدای بوق و پیام Network Busy 
 • قطع شدن کامل سیگنال پس از ورود به ساختمان یا منطقه خاص 
 • اکو شدن صدا در زمان برقراری تماس 
 • کامل بودن سطح سیگنال در عین حال داشتن تماس از دست رفته، قطع شدن تماس 

تولید جدید

تولید جدید

محصول پرفروش

محصول پرفروش

توسعه ازتباطات همراه