تقویت کننده های آنتن موبایل چه تفاوت هایی با هم دارند؟​

تقویت کننده های آنتن موبایل

تقویت کننده های آنتن موبایل تفاوت های بسیاری با هم دارند. تقویت آنتن موبایل را بطور کلی به تک باند ، دو باند و سه باند میتوان تقسیم بندی کرد. هر کدام از این دستگاه ها میتوانند توانی مابین 10 میلی وات تا 100 وات داشته باشند. همچنین ضریب تقویت (گین) این دستگاه ها
معادل 30 تا 120 دی بی متغیر میباشد.
بسته به توان ورودی سیگنال موبایل و مساحت محیط تحت پوشش، توان و گین دستگاه مشخص میشود.
همچنین در نقاط مختلف سیگنال هایی در باند فرکانسی موبایل وجود دارند که معادل آنها
 تقویت کننده تک باند، تقویت کننده دوباند و تقویت کننده سه باند انتخاب شود.
بطور کلی تقویت همزمان یک، دو یا سه باند فرکانسی تفاوت تقویت کننده آنتن موبایل می باشند.

تقویت انتن موبایل
ضعیف بودن آنتن موبایل

نسل های اولیه ارتباطات همراه (GSM) بر روی یک بازه استاندارد از فرکانس موبایل متمرکز بود. این بازه فرکانسی در باند 900 مگاهرتز بین 935 تا960 مگاهرتز در Down link و 890 تا 915 مگاهرتز در UP link محدود میباشد . در ایران نسل 2 ارتباط همراه در این پرتکل استاندار آغاز به کار کرد. در تقسیم بندی های جهانی به این بازه فرکانسی، باند 8 گفته میشود. در ابتدای کار بدلیل تعداد محدود کاربر و استفاده کننده از تلفن همراه اپراتورهای مانند همراه اول اقدام به راه اندازی سایت های BTS با ارتفاع بلند مینمود. در این روش پوشش بیشتری را در سطح شهر ایجاد میکرد ولی بدلیل نفوذ سیگنال در مساحت بیشتر ظرفیت بیشتری را از آن سایت اشغال میکرد که با توجه به محدود بودن کاربران در آن زمان مشکل خاصی بوجود نمی آمد.

تولید جدید

تولید جدید

محصول پرفروش

محصول پرفروش

توسعه ازتباطات همراه