تقویت آنتن موبایل سه باند

تقویت آنتن موبایل سه باند مناسب برای پوشش کامل درساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و … است. دستگاه تقویت آنتن موبایل سه باند پوشش و پشتیبانی همزمان کلیه اپراتورهای تلفن همراه کشور اعم از همراه اول، ایرانسل و رایتل را در بردارد. پس از سپری شدن نسل 2 ارتباط همراه نسل سوم و چهارم رونمایی شد. در پروتکل های جدید ارتباط همراه علاوه بر رشد محسوس کیفیت مکالمه، پهنای باند اینترنت رشد چشمگیری داشت. بدلیل IP Base بودن پرتوکهای جدید ،اپراتور های تلفن همراه میتواند علاوه بر اینکه مشترکهای بیشتری داشته باشد، پهنای باند اینترنت بیشتری را ارائه دهد.
در این روشها از فرکانسهای سوم و چهارم که پهنای باند بیشتری دارند استفاده میشود.
برای بهره بردن کامل از خدمات اپراتورها میبایست از تقویت آنتن موبایل سه باندکه همزمان هر سه باند را تقویت میکنند استفاده کرد. در تقویت کننده آنتن موبایل سه باند همه تغییرات اپراتور اعم از جابجایی اینترنت و مکالمه بین این سه باند ساپورت میشود.

برخی از مدلهای سه باند توسعه ارتباطات همراه :

1. K-982B
2. KT-982B
3. KT-982A