تجهیزات مخابراتی بازه گسترده ای دارند.
این بازه شامل متریال نصب، ابزار و تجهیزات مورد نیاز، لوازم بستر نصب، نگهدارنده های کابل و آنتن و سایر تجهیزات میشود.
چسب های عایق کننده جهت نگهداری کابل و کانکتور و همچنین جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل کانکتور از جمله سایر تجهیزات میباشد.
یکسری از لوازم که در تقسیم بندی های سیویل (تجهیزات بستر نصب) دسته بندی میشوند که شامل دکل، پایه های آنتن، کانکس، تجهیزات داخل کانکس و غیره میباشد.
در مجموع هر آنچه که در نصب و راه اندازی دستگاه های مخابراتی بکار گرفته میشوند تجهیزات مخابراتی نام گذاری میشود.